Korekta intonacji

Copyright © 2009-2011 Krystyna Kozakiewicz - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie i odtwarzanie w Internecie i środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody zabronione.

Bardzo często u wokalistów amatorów można zauważyć błędy intonacyjne w wykonywanych utworach. Zjawisko to można zaobserwować chociażby na przykładzie uczestników „Szansy na sukces” w TVP2. A szkoda, bo głównym powodem tego nie jest brak słuchu relatywnego, lecz brak wykształcenia prawidłowej emisji głosu.

Dzieje się tak z powodu różnego „kształtu” samogłosek, jak również niejednokrotnie z trudnego łączenia tych samogłosek ze spółgłoskami.

Każdą z pięciu samogłosek występujących w języku polskim warunkują różnorodnie spięte mięśnie warg, gardła, języka i policzków.

Do tego jeszcze trzeba dodać prawidłowe podparcie dźwięku oddechem przeponowym, które musi już być nawykiem u wokalisty, a nie przypadkowym zjawiskiem występującym od czasu do czasu.

U wykształconego wokalisty, już nawet po jednym roku systematycznego, regularnego (minimum 2 razy w tygodniu) treningu, daje się zauważyć znaczną poprawę intonacji. Każdy dźwięk skali kursanta brzmi pewnie i zdecydowanie na każdym stopniu gamy we wszystkich tonacjach używanych przez wokalistę. Odległości między stopniami są czyste i pewne co można porównać do stopni schodów. Nie ma już zawyżania ani obniżania dźwięków, zaśpiewania „nad”, albo „pod” dźwiękiem.

Błędy intonacji są do naprawienia, ale…

Umiejętności tych nie osiągniesz bez regularnych, systematycznych treningów z użyciem specjalnych ćwiczeń wokalnych i bez wiedzy jak należy ćwiczenia te wykonywać, oraz jak prawidłowo posługiwać się oddechem podczas śpiewu.

Wówczas dopiero kiedy zapanujesz nad głosem, a nie głos nad Tobą, możesz pomyśleć o interpretacji i ekspresji wybranego utworu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a doskonaleniem swojego głosu, to chętnie służę pomocą w ramach gwarantowanych konsultacji do lekcji od nr: 4 – do 12 włącznie.

Wejdź na stronę: „Zamówienie pełnego dostępu” lub na stronę: „Zamówienie pojedynczych lekcji” i rozpocznij edukację wokalną ze mną, a gwarantuję Ci, że sukces osiągniesz w wyjątkowo krótkim czasie.

Copyright © 2009-2011 Krystyna Kozakiewicz - Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie i odtwarzanie w Internecie i środkach masowego przekazu bez pisemnej zgody zabronione.

Brak komentarzy »

Kanał z komentarzami | TrackBack URL


Skomentuj

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline